Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia w Stryszowie realizowana w ramach Projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu, Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka

Na stronie BIP Urzędu Gminy w Stryszowie ukazała się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie:

Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia w Stryszowie realizowana w ramach Projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu, Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie”

Wybrano ofertę firmy:
Firma Budowlana Robert Lichosyt
ul. Przemysłowa 10, 34-200 Sucha Beskidzka


Warunki przedstawione W wybranej ofercie:
1. Cena oferty: 1.530.946,70 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy
dziewięćset czterdzieści sześć złotych 70/100).
2. Okres gwarancji: 84 miesiące od daty odbioru końcowego.

WIĘCEJ NA BIP - LINK