Zapytanie ofertowe na : „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu, Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie”.

Na stronie BIP Urzędu Gminy ukazało się:

Zapytanie ofertowe na : „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu,
Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie”, dla następujących zadań :
- Zadanie nr 1: „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu”,
- Zadanie nr 2: „Modernizacja energetyczna budynku Gimnazjum w Zakrzowie”.

WIĘCEJ NA BIP - LINK