Informacja z otwarcia ofert na realizację zadanie: Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia w Stryszowie realizowana w ramach Projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu, Gimnaz

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1.579.389,50 zł.

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, przedstawione ceny oraz okresy gwarancji zawarte w ofertach:

Nr oferty

Nazwa firmy oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto /zł/

Okres gwarancji /miesiące/

1

NOWREM Group sp. z o.o. sp. k.

ul. Moniuszki 45, 43-600 Jaworzno

3.071.263,09

84

2

Firma Budowlana Robert Lichosyt

ul. Przemysłowa 10, 34-200 Sucha Beskidzka

1.530.905,91

84

 Więcej informacji na BIP - LINK