Wyjaśnienia dot. postępowania „Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia w Stryszowie” realizowanego w ramach Projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu, Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie” og

Na stronie BIP Urzędu Gminy Stryszów opublikowano wyjaśnienia dot. przetargu :
Ogłoszenie nr 541087-N-2018 z dnia 2018-04-06 r.
Gmina Stryszów: Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia w Stryszowie realizowana w ramach Projektu
pn. Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu,
Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie


POBIERZ PLIK WYJAŚNIENIA DOCX LUB WEJDZ NA STRONĘ BIP - LINK