Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. : Gmina Stryszów: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu, Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie 20.03.2018r. (2)

Na stronie BIP Urzędu Gminy Stryszów ukazało się zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania dot. przetargu :
Gmina Stryszów: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej

w Stroniu, Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie
Ogłoszenie nr 522199-N-2018 z dnia 2018-03-01 r.
LINK - BIP