Zapytanie ofertowe na „Zbiórka, transport i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych materiałów zawierających azbest” 23.01.2018r.

Zapytanie ofertowe

Gmina Stryszów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi p.n.

„Zbiórka, transport i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych materiałów zawierających azbest”.

DO POBRANIA - PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA, WZÓR OFERTY, WZÓR UMOWY - DOC