ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA: Obsługę bankową budżetu Gminy Stryszów i jednostek organizacyjnych Gminy Stryszów

Stryszów, dnia 06.11.2017 r.

Wykonawcy

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA: Obsługę bankową budżetu Gminy Stryszów i jednostek organizacyjnych Gminy Stryszów

Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na:

Obsługę bankową budżetu Gminy Stryszów i jednostek organizacyjnych Gminy Stryszów

Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zgodnie z art. 4 pkt 8, z uwagi na wartość szacunkową zamówienia poniżej 30 000 Euro.

Pełna treść zapytania ofertowego - docx

Załącznik nr 1 - Oferta - doc

Załącznik nr 2 - istotne postanowienia umowy - docx