INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.100.000,00 zł o

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, W wysokości 200 000 zł.
2. Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz przedstawione ceny:

Oferta Nr 1:

Beskidzki Bank Spółdzielczy w Wadowicach ul. Lwowska 72A, 34-100 Wadowice - cena  172 287,09 zł.

Oferta nr 2:

Bank Spółdzielczy W Kalwarii Zebrzydowskiej  ul. Jagiellońska 2, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska - cena 120 227,55 zł.

Oferta nr 3:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Tychachul. 11 listopada 15, 43-300 Bielsko - Biała- cena 138 368,10zł.

Pełna treść informacji - PDF BIP