ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym na sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci nawietrznej oświetlenia ulicznego dla przysiółka ,,Zadziele” w Łękawicy.

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym na sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci nawietrznej oświetlenia ulicznego dla przysiółka ,,Zadziele” w Łękawicy.