Zapytanie ofertowe na „Sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci nawietrznej oświetlenia ulicznego dla przysiółka „Zadziele” w Łękawicy”

Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na  usługę pn. : „Sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci nawietrznej oświetlenia ulicznego dla przysiółka „Zadziele” w Łękawicy”.

POBIERZ - ZAPYTANIE OFERTOWE - PDF

 

Stryszów, dnia 07.09.2017r.

Wójt Gminy Stryszów

(-) Jan Wacławski