Zapytanie ofertowe oświetlenie uliczne Zakrzów Pańskie Wykonawcy 18.07.2017

Zapytanie ofertowe
na
„Budowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego dla przysiółka
„Pańskie” w Zakrzowie”. 

 Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty elektroinstalacyjne związane z realizacją zadania pn. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego dla przysiółka „Pańskie” w Zakrzowie”.

Stryszów, dnia 18.07.2017r.

Pełna treść zapytania ofertowego PDF.

DO POBRANIA:

1. Wzór formularza ofertowego oświetlenie uliczne Zakrzów Pańskie.

2. Przedmiar robót Oświetlenie uliczne Zakrzów Pańskie.

3. Projekt budowlany Oświetlenie uliczne Zakrzów Pańskie.

3.1 Projekt budowlany - rysunki i zestawienie materiałów - Oświetlenie uliczne Zakrzów Pańskie

4. STWiOR oświetlenie uliczne Zakrzów Pańskie