Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu : ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Stryszów” - 17.05.2017r.

Na stronie BIP Urzędy Gminy Stryszów ukazała się:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu : ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Stryszów”

Pełna treść informacji na stronie - LINK