Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.05.2017r.

ZAWIADOMENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zbiórkę, transport i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych materiałów zawierających azbest
Wójt Gminy Stryszów zawiadamia, że wybrano najkorzystniejsza ofertę w zapytaniu ofertowym na realizację usługi pn : ,,Zbiórka, transport i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych materiałów zawierających azbest”.

Wybrano ofertę firmy :
Radosław Rokosz
Firma Remontowo-Budowlana
,,RAGAR”
os. Tysiąclecia 35/16
31-610 Kraków

Treść ZAWIADOMIENIE 10.05.2017r. - PDF - do pobrania