Zapytanie ofertowe - "Zbiórka, transport i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych materiałów zawierających azbest" - 28.04.2017r.

GMINA STRYSZÓW
34-146 Stryszów 149


Stryszów, dnia 28.04.2017 r.

Zapytanie ofertowe


Gmina Stryszów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi p.n.
„Zbiórka, transport i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych materiałów zawierających azbest”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi p.n. „Zbiórka, transport i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych materiałów zawierających azbest”.
Zakres zamówienia obejmuje odbiór zdemontowanego eternitu od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stryszów, transport oraz składowanie materiałów zawierających azbest. 

Orientacyjna ilość materiałów zawierających azbest :
- Eternit falisty- ok. 2.800 m2
- Eternit caro    - ok. 750 m2
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia środki
do kwoty 16.000 zł. brutto

 

ZAŁĄCZNIK - Zapytanie ofertowe, Wzór oferty, Projekt umowy - DOC