Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na realizację zadania: Budowa kompleksu rekreacyjnego w Łękawicy - kanalizacja deszczowa i drenaż - 13.01.2017r.

Na stronie BIP Urzędu Gminy w Stryszowie ukazała się:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na realizację zadania:
Budowa kompleksu rekreacyjnego W Łękawicy - kanalizacja deszczowa i drenaż.

Wybrano ofertę firmy:

F.P.H.U. „METAL DREW” Krystyna Krzesińska
Kuków 88A, 34-206 Krzeszów