WÓJT GMINY STRYSZÓW OGŁASZA DRUGI USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: działki gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów nr 5772/10, 5772/11, 5772/12, 5772/13, 5772/14, 5772/15 położone w miejscowoś

Na stronie BIP Urzędu Gminy Stryszów ukazało się:

WÓJT GMINY STRYSZÓW OGŁASZA DRUGI USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży:
działki gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów nr 5772/10, 5772/11, 5772/12, 5772/13, 5772/14, 5772/15
położone w miejscowości Stryszów gmina Stryszów.