WÓJT GMINY STRYSZÓW OGŁASZA PIERWSZY USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: działki gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów nr 5772/10, 5772/11, 5772/12, 5772/13, 5772/14, 5772/15 położone w miejsco

Na stronie BIP Urzędu Gminy Stryszów ukazało się ogłoszenie:

WÓJT GMINY STRYSZÓW OGŁASZA PIERWSZY USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: działki gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów nr 5772/10, 5772/11, 5772/12, 5772/13, 5772/14, 5772/15 położone w miejscowości Stryszów gmina Stryszów.

Przetarg odbędzie się dnia 16 listopada 2016 roku o godzinie 1100  w Urzędzie Gminy Stryszów (34-146 Stryszów 149), Sala Sesyjna.