Wyjaśnienia do zamówienia publicznego: Stryszów: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY STRYSZÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Numer ogłoszenia: 152267 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016 z dnia 27.07.2016r. - 1

Stryszów, 27.07.2016 r.

IiR.271.4.2016

 Wykonawcy

 

 

Dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu nr IiR.271.4.2016 na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stryszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.

 

Wójt Gminy Stryszów działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom treść zapytania wraz z wyjaśnieniami na w/w pytanie dotyczące postępowaniu nr IiR.271.4.2016 na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stryszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 18.07.2016 r. pod nr 142233 – 2016.

 

Pytanie: Prosimy o uzupełnienie informacji w zakresie: „Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy)” o lata 2013, 2014 i 2016.

W treści SIWZ wykazane zostały szkody z 2015 r.

W przypadku braku szkód prosimy o stwierdzenie: brak względnie 0.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia zestawienie przebiegu ubezpieczeń Gminy Stryszów, na podstawie zaświadczeń o szkodowości wystawionych przez TU na dzień 17.06.2016 r.

 

Lp.

Polisa

Ryzyko

Data wystąpienia szkody

Wypłata

Rezerwa

TU

Miejsce szkody

Przyczyna

Poszkodowany

1.

IKA 30711533

OC

05-02-2015

Odmowa

-

PZU

Szkoła Podstawowa
w Łękawicy,
34-124 Klecza Górna

Uszczerbek na zdrowiu pracownika szkoły
w wyniku upadku ze schodów

Urząd Gminy
w Stryszowie

2.

IKA 30711533

OC

14-04-2015

5 200,00 zł

-

PZU

Przystanek autobusowy Łękawica Szkoła

Uszczerbek na zdrowiu Pani Krystyny Teluk spowodowany potknięciem
o wystający kątownik

Urząd Gminy
w Stryszowie

3.

IKA 30711552

Mienie od ognia i innych żywiołów

25-05-2015

2 735,78 zł

-

PZU

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dąbrówce

Awaria wodno -kanalizacyjna

Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w Dąbrówce

4.

TPP 29883625

Mienie od ognia i innych żywiołów

17-06-2014

1 310,69 zł

 

PZU

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu

Awaria pieca gazowego – uderzenie pioruna

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

 

 

Na stronie BIP Urzędu Gminy Stryszów
pojawiły się wyjaśnienia z dnia 27.07.2016r. do przetargu:
Stryszów: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY STRYSZÓW
WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Numer ogłoszenia: 152267 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016