Zapytanie ofertowe na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Leśnica oraz części przysiółków w sołectwie Stronie".

Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn. :  "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Leśnica oraz części przysiółków w sołectwie Stronie".

Stryszów, dnia 24.05.2016r.


Wójt Gminy Stryszów
(-) Jan Wacławski