informacja o wyniku przetargu: Stryszów: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Stryszów Numer ogłoszenia: 12054 - 2016

Na stronie BIP Urzędu Gminy Stryszów, znajduje się wynik przetargu:

Stryszów: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

z terenu Gminy Stryszów Numer ogłoszenia: 12054 - 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 - BIP LINK