Stryszów: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Stryszów Numer ogłoszenia: 12054 - 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016

Na stronie BIP Urzędu Gminy Stryszów ukazało się ogłoszenie o przetargu:
Stryszów: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych
z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych z terenu Gminy Stryszów
Numer ogłoszenia: 12054 - 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016

LINK - BIP