Zapytanie ofertowe na prace geodezyjne

Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na prace geodezyjne  – czynności ustalenia przebiegu granic i opracowania dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości składającej się z działki nr 4692/10 z działkami przyległymi (tj. działkami nr 4844, 4692/11, 4692/7, 4692/8, 4692/9, działki nr 4692/12 z działkami przyległymi (tj. działkami nr 4692/11, 4845, 4692/14, 4692/13, 4692/4, 4692/7), działki nr 4692/13 z działkami przyległymi (tj. działkami nr 4692/14, 4692/2, 4692/5, 4692/4), nieruchomość położona w miejscowości Stryszów gmina Stryszów.


Oferent musi posiadać odpowiednie uprawnienia zawodowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Proszę podać przypuszczalny termin realizacji prac.

Oferty proszę składać w formie pisemnej do dnia 13 marca 2015 r.
na adres Urzędu Gminy w Stryszowie, 34-146 Stryszów 149
adres poczty elektronicznej: gmina@stryszów.pl