Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Głosowanie ponowne - 12 lipca 2020 r.

WYNIKI

L.p.

Kandydaci

Obwód nr 1 ŁĘKAWICA

Obwód nr 2 DĄBRÓWKA

Obwód nr 3 STRYSZÓW

Obwód nr 4 ZAKRZÓW

Obwód nr 5 STRONIE

OGÓŁEM GMINA STRYSZÓW

%

1

DUDA Andrzej Sebastian

505

255

663

460

613

2496

66,19

2

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

346

102

381

227

219

1275

33,81

   

851

357

1044

687

832

3771

100,00

FREKWENCJA WYBORCZA W GMINIE STRYSZÓW

L.p.

OBWÓD

Liczba uprawnionych

Liczba wydanych kart

%

 

1.

Obwód Nr 1  - ŁĘKAWICA

1148

858

74,74

 
 

2.

Obwód Nr 2 - DĄBRÓWKA

542

363

66,97

 
 

3.

Obwód Nr 3 - STRYSZÓW

 1618

 1038

64,15

 
 

4.

Obwód Nr 4 - ZAKRZÓW

958

679

70,88

 
 

5.

Obwód Nr 5 - STRONIE

1202

829

68,97

 
 

OGÓŁEM GMINA STRYSZÓW

3850

2729

70,88