FREKWENCJA WYBORCZA W GMINIE STRYSZÓW Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 czerwca 2020 r. - I TURA

L.p.

OBWÓD

Liczba uprawnionych

Liczba wydanych kart

%

1.

Obwód Nr 1 - ŁĘKAWICA

1151

807

70,11

2.

Obwód Nr 2 - DĄBRÓWKA

548

352

64,23

3.

Obwód Nr 3 - STRYSZÓW

 

1625

 

978

 

60,18

4.

Obwód Nr 4 - ZAKRZÓW

955

641

67,12

5.

Obwód Nr 5 - STRONIE

1209

796

65,84

 

OGÓŁEM GMINA STRYSZÓW

 5488

3574

 65,12