FREKWENCJA na godz. 12.00 Gmina Stryszów – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 czerwca 2020 r.

L.p.

OBWÓD

Liczba uprawnionych

Liczba wydanych kart

%

1.

Obwód Nr 1 - ŁĘKAWICA

1142

331

28,98

         

2.

Obwód Nr 2 - DABRÓWKA

544

132

24,26

         

3.

Obwód Nr 3 - STRYSZÓW

1628

299

18,37

         

4.

Obwód Nr 4 - ZAKRZÓW

959

195

20,33

         

5.

Obwód Nr 5 - STRONIE i LEŚNICA

1209

285

23,57

 

OGÓŁEM GMINA STRYSZÓW

5482

1242

22,66