INFORMACJA Wójta Gminy Stryszów z dnia 9 marca 2020 r.   w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych  

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 684 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.  

 

Miejscowość

Lokalizacja tablicy informacyjnej

Łękawica

 • przy szkole podstawowej,
 • w centrum, przy sklepie spożywczym (skrzyżowanie na Zagórze),
 • przy kościele parafialnym.

Dąbrówka

 • przy pawilonie i sklepie spożywczym,
 • przy skrzyżowaniu, przystanek autobusowy.

Stryszów

 • przy szkole podstawowej,
 • przy budynku remizy OSP/most,
 • przy sklepie spożywczym MAKS.

Zakrzów

 • przy budynku remizy OSP,
 • przy szkole podstawowej.

Stronie

 • przy  świetlicy wiejskiej (Hulajbuda),
 • w centrum przy przystanku autobusowym.

Leśnica

 • w centrum, przy świetlicy wiejskiej.

  

 

 

Wójt Gminy

(-) Szymon Duman