OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie z dnia 16 listopada 2020 roku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Stryszowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) Gminna Komisja Wyborcza w Stryszowie podaje do wiadomości wyborców, co następuje

  1. W okręgu wyborczym nr 11 utworzonym dla wyboru Rady Gminy w Stryszowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Stryszowie, które dotyczyły obsadzenia jednego mandatu, Gminna Komisja Wyborcza w Stryszowie zarejestrowała jednego kandydata na radnego.
  2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 11 głosowania w wyborach do Rady Gminy w Stryszowie nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata: STAWOWY Agnieszka zgłoszona przez KWW „RAZEM DLA GMINY”

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie
(-) Grażyna Kumorowska