Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie III o komitetach wyborczych

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE III z dnia 19 października 2020 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Stryszowie zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 r.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III, na podstawie art. 99 i art. 406 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), informuje, że w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Stryszowie zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 r., przyjął zawiadomienia:

1) wyborców:

o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA GMINY”;

  • skrót nazwy: KWW „RAZEM DLA GMINY”;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Agnieszka Stawowy;
  • siedziba Komitetu: Zakrzów 101, 34-45 Stronie;
  • obszar działania Komitetu: Gmina Stryszów.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej Migda