ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Stryszowie

Wojewoda Małopolski zarządził  wybory uzupełniających do Rady Gminy w Stryszowie na dzień 13 grudnia 2020 r. Szczegóły na BIP