OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie z dnia 19 marca 2020 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy w Stryszowie w okręgu wyborczym nr 11, zarządzonych na dzień 22 marca 2020 r.

Na podstawie art. 434 § 2 i art. 436 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Gminna Komisja Wyborcza w Stryszowie podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

W okręgu wyborczym nr 11, utworzonym dla wyboru Rady Gminy w Stryszowie, obejmującym 1 mandat, wobec złożonych rezygnacji z kandydowania przez wszystkich kandydatów na radnych i unieważnienia zarejestrowanych list, wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Stryszowie w dniu 22 marca 2020 roku nie przeprowadza się.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie

(-) Grażyna Kumorowska