INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w STRYSZOWIE - DYŻUR

Gminna Komisja Wyborcza w Stryszowie informuje,  że w dniach: 14  lutego 2020  r. (piątek ) od godz. 15.00 do godz. 18.00 oraz 17  lutego 2020 r. ( poniedziałek ) od godz. 17.00 do godz. 24.00  będzie pełnić swój dyżur dotyczący przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnego.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

(-) Grażyna Kumorowska