INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE III z dnia 8 października 2019 r.

Na podstawie art. 13b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Łękawica

Szkoła Podstawowa w Łękawicy, Łękawica 19, 34-124 Klecza Górna

2

Dąbrówka

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, Dąbrówka 43, 34-146 Stryszów

3

Stryszów

Szkoła Podstawowa w Stryszowie, Stryszów 90, 34-146 Stryszów

4

Zakrzów

Szkoła Podstawowa w Zakrzowie, Zakrzów 131, 34-145 Stronie

5

Stronie, Leśnica

Szkoła Podstawowa w Stroniu, Stronie 67, 34-145 Stronie

 

 

Komisarz Wyborczy

w Krakowie III

/-/ Bartłomiej Migda