INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ORAZ DYŻURACH URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Urząd Gminy Stryszów informuje, iż do dnia 13 września 2019 r. (piątek) do godz. 14.00 przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w gminie Stryszów.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje zarówno pełnomocnikom komitetów wyborczych, jak i wyborcom, którzy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury.

Druki zgłoszeń kandydata można pobrać w zakładce WYBORY ze strony stryszow.pl

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (komitet wyborczy)

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej (wyborca w trybie art. 182 § 8c Kodeksu wyborczego – uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego)

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje urzędnik wyborczy, za pośrednictwem Urzędu Gminy ‐ w siedzibie Urzędu, pokój nr 12 (I piętro) ‐ w godzinach pracy Urzędu.

Dyżury Urzędnika Wyborczego:

  • poniedziałek – 9 września od godz. 16.00 do godz. 18:00

  • środa - 11 września od godz. 15.30 do godz. 17:00

  • piątek - 13 września od godz. 13.00 do godz. 14:00