INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 13 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Stryszów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.09.2019 r. w godzinach pracy w siedzibie Urzędu Gminy w Stryszowie do niżej wymienionej komisji wyborczej:

- Nr 3, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 18.09.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Stryszowie.

§ 3

W dniu 18.09.2019. r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Stryszowie odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 4

- Nr 5.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III

Bartłomiej Migda

 

 

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ORAZ DYŻURACH URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Urząd Gminy Stryszów informuje, iż do dnia 13 września 2019 r. (piątek) do godz. 14.00 przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w gminie Stryszów.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje zarówno pełnomocnikom komitetów wyborczych, jak i wyborcom, którzy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury.

Druki zgłoszeń kandydata można pobrać w zakładce WYBORY ze strony stryszow.pl

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (komitet wyborczy)

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej (wyborca w trybie art. 182 § 8c Kodeksu wyborczego – uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego)

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje urzędnik wyborczy, za pośrednictwem Urzędu Gminy ‐ w siedzibie Urzędu, pokój nr 12 (I piętro) ‐ w godzinach pracy Urzędu.

Dyżury Urzędnika Wyborczego:

  • poniedziałek – 9 września od godz. 16.00 do godz. 18:00

  • środa - 11 września od godz. 15.30 do godz. 17:00

  • piątek - 13 września od godz. 13.00 do godz. 14:00