OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stryszów z dnia 23 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.  z  2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273)

Wójt Gminy Stryszów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

 Nr obwodu głosowania

Granice   obwodu głosowania

Siedziba   obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo:   Łękawica

Szkoła   Podstawowa w Łękawicy

Łękawica   nr 19, 34-124 Klecza Górna

2

Sołectwo:   Dąbrówka

Szkoła   Podstawowa w Dąbrówce

 Dąbrówka   nr 43, 34-146 Stryszów  

Lokal   dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
                        Znak niepelnosprawności                               

3

Sołectwo:   Stryszów

  Szkoła Podstawowa w Stryszowie

Stryszów   nr 90, 34-146 Stryszów 

4

Sołectwo:   Zakrzów

 Szkoła   Podstawowa w Zakrzowie

Zakrzów   31, 34-145 Stronie

5

Sołectwa:   Stronie i Leśnica

 Szkoła   Podstawowa w Stroniu

Stronie   67, 34-145 Stronie 

 Lokal   dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Znak niepelnosprawności

      

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krakowie III najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a  także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Stryszów najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 roku od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Stryszów

   (-) Szymon Duman