Dyżur urzędnika wyborczego

Stryszów, dn. 08.04.2019 r.

INFORMACJA 

W dniach:

12 kwietnia 2019 r. (piątek) w godz. 12.00 - 14.00

17 kwietnia 2019 r. (środa) w godz. 15.00 - 17.00

26 kwietnia 2019 r. (piątek) w godz. 12.00 - 14.00 

 

w Urzędzie Gminy w Stryszowie na I piętrze w pokoju nr 13 wyznaczono dyżury urzędnika wyborczego, który będzie przyjmował zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 Druki zgłoszeń kandydata na członka komisji  można pobrać w zakładce WYBORY ze strony www.stryszow.pl