INFORMACJA WÓJTA GMINY STRYSZÓW w sprawie wyników wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Gminie Stryszów,

sporządzona na podstawie Protokołu Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej z siedzibą w Stryszowie z dnia 7 kwietnia 2019 r.

 

Wójt Gminy Stryszów informuje o wynikach wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Gminie Stryszów: 

 1. WYBORY SOŁTYSA: 

 1. Sołectwo ŁĘKAWICA: 

L.p.

Nazwisko i Imiona

Liczba głosów

1.

 

ADAMCZYK Krzysztof,

 

195

2.

 

LURKA Mirosław Grzegorz,

 

39

3.

SADZIKOWSKI Antoni Władysław,

 

227

 

W związku z uzyskaniem największej liczby głosów ważnych, na sołtysa wybrany został Pan ANTONI WŁADYSŁAW SADZIKOWSKI.

  

 1. Sołectwo DĄBRÓWKA 

Głosowania nie przeprowadzono ponieważ został zarejestrowany tylko jeden kandydat i zgodnie ze statutem sołectwa głosowania nie przeprowadza się a za wybranego na Sołtysa uznaje się zarejestrowanego kandydata. Mandat sołtysa w sołectwie DĄBRÓWKA zostaje obsadzony przez zarejestrowanego kandydata Pana TADEUSZA SZKUTA.

 

 1. Sołectwo STRYSZÓW: 

Głosowania nie przeprowadzono ponieważ został zarejestrowany tylko jeden kandydat i zgodnie ze statutem sołectwa głosowania nie przeprowadza się a za wybranego na Sołtysa uznaje się zarejestrowanego kandydata. Protokół
z obsadzenia mandatu bez głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Mandat sołtysa w sołectwie STRYSZÓW zostaje obsadzony przez zarejestrowanego kandydata Pana ANDRZEJA BĄKA.   

 1. Sołectwo ZAKRZÓW: 

L.p.

Nazwisko i Imiona

Liczba głosów

1

BĄK Anna Maria

107

2

MOSKAŁA Mirosław Stanisław

63

 

W związku z uzyskaniem największej liczby głosów ważnych, na sołtysa wybrana została Pani ANNA MARIA BĄK. 

 

 1. Sołectwo STRONIE: 

L.p.

Nazwisko i Imiona

Liczba głosów

1

MATUSZYK Bartłomiej Michał,

169

2

PINDEL Stanisław,

115

 W związku z uzyskaniem największej liczby głosów ważnych, na sołtysa wybrany został Pan BARTŁOMIEJ MICHAŁ MATUSZYK.

 

 1. Sołectwo LEŚNICA: 

Głosowania nie przeprowadzono ponieważ został zarejestrowany tylko jeden kandydat i zgodnie ze statutem sołectwa głosowania nie przeprowadza się a za wybranego na Sołtysa uznaje się zarejestrowanego kandydata.  Mandat sołtysa w sołectwie LEŚNICA zostaje obsadzony przez zarejestrowanego kandydata Pana MARCINA STANISŁAWA ZAGÓLA.

  

 1. WYBORY CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH:

 

 1. Sołectwo ŁĘKAWICA:

W wyniku wyborów na członków rady sołeckiej w sołectwie Łękawica wybrani zostali: 

 1. ADAMCZYK Magdalena

 2. RYBA Bogdan Szczepan

 3. ADAMCZYK Andrzej

 4. CZUBA Grzegorz

 5. BRUDNY Dawid

 6. WDOWIK Andrzej Krzysztof

 7. CEREMUGA Mariusz

 8. JODŁOWSKA Janina Jadwiga

 9. KUREK Halina

 

 1. Sołectwo DĄBRÓWKA:

Głosowania nie przeprowadzono ponieważ zarejestrowana liczba kandydatów jest równa liczbie członków Rady Sołeckiej określonej w Statucie, w związku z tym głosowania nie przeprowadza się a za wybranych na członków Rady Sołeckiej uznaje się zarejestrowanych kandydatów tj.:

 1. BACA Jerzy,
 2. GĘBALA Michał Józef,
 3. MIŚ Jan Józef,
 4. PABIŚ Krystyna Jolanta,
 5. PAWŁOWSKI Kamil Łukasz,
 6. ŚWIADEK Leszek Marian.

 

 1. Sołectwo STRYSZÓW: 

Głosowania nie przeprowadzono ponieważ zarejestrowana liczba kandydatów jest równa liczbie członków Rady Sołeckiej określonej w Statucie, w związku z tym głosowania nie przeprowadza się a za wybranych na członków Rady Sołeckiej uznaje się zarejestrowanych kandydatów tj.:

 1. BĄBOL Stanisław Marian,
 2. KWARTNIK Wojciech,
 3. MRAJCA Czesława Katarzyna,
 4. PIWOWARCZYK Jan Antoni,
 5. PIWOWARCZYK Rafał Roman,
 6. PŁAWNY Jan,
 7. TALAGA Ryszard,
 8. TRĄCZYK Kazimierz,
 9. WIECZOREK Marian Jan,
 10. WRÓBEL Maria,

 

 1. Sołectwo ZAKRZÓW: 

W wyniku wyborów na członków rady sołeckiej w sołectwie Zakrzów wybrani zostali: 

 1. BĄK Ewa Renata

 2. CHMIELARZ Edyta Kinga

 3. GODAWA Jarosław Antoni

 4. ŻMIJA Zygmunt Mariusz

 5. MIROCHA Marcin

 6. PIĘTOŃ Daniel Stanisław

 7. STYRCZULA Paweł Adam

 8. STAWOWY Agnieszka

 

 1. Sołectwo STRONIE: 

W wyniku wyborów na członków rady sołeckiej w sołectwie Stronie wybrani zostali: 

 1. SOŁEK Piotr Marek

 2. STANOWSKI Mieczysław Józef

 3. GĘBALA Jan Tadeusz

 4. STUDNICKI Henryk Kazimierz

 5. SPÓLNIK Kazimierz Józef

 6. RADWAN Bogdan Józef

 7. MIROCHA Czesław Wiesław

 8. KOSMYRA Stanisław

 

 1. Sołectwo LEŚNICA:

Głosowania nie przeprowadzono ponieważ zarejestrowana liczba kandydatów jest równa liczbie członków Rady Sołeckiej określonej w Statucie, w związku z tym głosowania nie przeprowadza się a za wybranych na członków Rady Sołeckiej uznaje się zarejestrowanych kandydatów tj.: 

 1. KLIMOWSKI Alojzy Roman,
 2. KLIMOWSKI Robert,
 3. MOĆKO Łukasz Władysław,
 4. PARA Bogusława. 

 

 

Wójt Gminy Stryszów

(-) Szymon Duman