Informacja o składach Sołeckich Komisji Wyborczych

 • Drukuj

INFORMACJA
o składach Sołeckich Komisji Wyborczych

 

Zarządzeniem Nr 28/2019 Wójta Gminy Stryszów z dnia 29 marca 2019 r. powołane zostały Sołeckie Komisje Wyborcze do przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich w sołectwach Łękawica, Zakrzów i Stronie.          

Na posiedzeniach w dniu 1 kwietnia 2019 r. Komisje dokonały wyboru przewodniczącego komisji i zastępcy przewodniczącego.

 

SKŁADY SOŁECKICH KOMISJI WYBORCZYCH:

 

 

 1. Sołecka Komisja Wyborcza w Łękawicy:

 1. Franciszek Opyrchał - Przewodniczący Komisji,

 2. Aleksander Makówka - Zastępca Przewodniczącego,

 3. Agata Sadzik - członek

 4. Angelika Wątroba - członek

 5. Kornelia Styrczula - członek

 

 1. Sołecka Komisja Wyborcza w Zakrzowie:

 1. Grażyna Kumorowska - Przewodnicząca Komisji,

 2. Mateusz Bródka - Zastępca Przewodniczącej,

 3. Mateusz Przejczowski - członek

 4. Patrycja Pasek - członek

 5. Paulina Toczek - członek

 

 1. Sołecka Komisja Wyborcza w Stroniu:

 1. Katarzyna Gnojek - Przewodnicząca Komisji,

 2. Tomasz Korzeniowski - Zastępca Przewodniczącej,

 3. Aldona Goryl - członek

 4. Urszula Baruch - członek

 5. Justyna Szczechowicz - członek

 

 

Wójt Gminy

(-) Szymon Duman