OBWIESZCZENIA Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej z dnia 14 marca 2019 r.

  • Drukuj

OBWIESZCZENIA Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej z dnia 14 marca 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków rady sołeckiej  w wyborach sołtysa i rady sołeckiej w poszczególnych sołectwach Gminy Stryszów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.