FREKWENCJA

FREKWENCJA w wyborach Sołtysa i członków Rady Sołeckiej  w Gminie Stryszów w dniu 7 kwietnia 2019 r.

  1. Sołectwo ŁĘKAWICA - 40,77%

  2. Sołectwo ZAKRZÓW - 17,91%

  3. Sołectwo STRONIE - 28,31%

INFORMACJA WÓJTA GMINY STRYSZÓW w sprawie wyników wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Gminie Stryszów,

sporządzona na podstawie Protokołu Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej z siedzibą w Stryszowie z dnia 7 kwietnia 2019 r.

 

Wójt Gminy Stryszów informuje o wynikach wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Gminie Stryszów: 

  1. WYBORY SOŁTYSA: 

  1. Sołectwo ŁĘKAWICA: 

L.p.

Nazwisko i Imiona

Liczba głosów

1.

 

ADAMCZYK Krzysztof,

 

195

2.

 

LURKA Mirosław Grzegorz,

 

39

3.

SADZIKOWSKI Antoni Władysław,

 

227

 

W związku z uzyskaniem największej liczby głosów ważnych, na sołtysa wybrany został Pan ANTONI WŁADYSŁAW SADZIKOWSKI.

Czytaj więcej...

Informacja o składach Sołeckich Komisji Wyborczych

INFORMACJA
o składach Sołeckich Komisji Wyborczych

 

Zarządzeniem Nr 28/2019 Wójta Gminy Stryszów z dnia 29 marca 2019 r. powołane zostały Sołeckie Komisje Wyborcze do przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich w sołectwach Łękawica, Zakrzów i Stronie.          

Na posiedzeniach w dniu 1 kwietnia 2019 r. Komisje dokonały wyboru przewodniczącego komisji i zastępcy przewodniczącego.

 

SKŁADY SOŁECKICH KOMISJI WYBORCZYCH:

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIA Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej z dnia 15 marca 2019 r.

OBWIESZCZENIA Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej z dnia 15 marca 2019 r. o obsadzeniu mandatów bez  głosowania w wyborach sołtysa i rady sołeckiej w poszczególnych sołectwach gminy Stryszów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.

DO POBRANIA: pdf

OBWIESZCZENIA Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej z dnia 14 marca 2019 r.

OBWIESZCZENIA Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej z dnia 14 marca 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków rady sołeckiej  w wyborach sołtysa i rady sołeckiej w poszczególnych sołectwach Gminy Stryszów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.