Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ogłoszonego Zarządzeniem Nr

Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Stryszów z dnia 26 stycznia 2018 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  i młodzieży.

 

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Stryszów z dnia 26 stycznia 2018 r. – TREŚĆ ZARZĄDZENIA BIP.