Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ogłoszonego Zarządzeniem Nr

  • Drukuj

Zarządzeniem Nr 9/2016 Wójta Gminy Stryszów z dnia 28 stycznia 2016 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  i młodzieży.

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Stryszów z dnia 28 stycznia 2016 r. – do pobrania.