Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

  • Drukuj

Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów Nr 2/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Załączniki: 

Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Stryszów z dnia 4 stycznia 2016 r. - LINK BIP
Załącznik do Zarządzenia – Regulamin konkursu - plik word
Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu – Wzór oferty - plik word
Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy - plik word
Załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu – Wzór sprawozdania - plik word
Załącznik Nr 4 do Regulaminu konkursu – Kryteria stosowane przy wyborze ofert - plik word