Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów Nr 54/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz  ochrony i promocji zdrowia.


Załączniki:

Zarządzenie Nr  54/2014 Wójta Gminy Stryszów z dnia 23 grudnia 2014 r. Pobierz DOC
Załącznik do Zarządzenia – Regulamin konkursu Pobierz DOC
Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu  – Wzór oferty Pobierz RFT
Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu  – Wzór umowy Pobierz DOC
Załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu  – Wzór sprawozdania Pobierz DOC
Załącznik Nr 4 do Regulaminu konkursu  – Kryteria stosowane przy wyborze ofert Pobierz DOC