Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów Nr 54/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz  ochrony i promocji zdrowia.

Załączniki