Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ogłoszonego Zarządzeniem Nr

Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Stryszów z dnia 26 stycznia 2018 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  i młodzieży.

 

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Stryszów z dnia 26 stycznia 2018 r. – TREŚĆ ZARZĄDZENIA BIP.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ogłoszonego Zarządzeniem Nr

Zarządzeniem Nr 9/2016 Wójta Gminy Stryszów z dnia 28 stycznia 2016 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  i młodzieży.

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Stryszów z dnia 28 stycznia 2016 r. – do pobrania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów Nr 54/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz  ochrony i promocji zdrowia.

Załączniki