Wójt Gminy Stryszów zaprasza do konsultacji rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

WÓJT GMINY STRYSZÓW
z a p r a s z a
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do konsultacji  rocznego  programu współpracy
Samorządu Gminy Stryszów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019 r.

 

1.    Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

2.    Termin i zakres konsultacji

Konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy odbędą się w terminie
od 22 października 2018 r. do 5 listopada 2018 r.
Zakres konsultacji obejmuje zapisy rocznego programu współpracy w tym  szczególności priorytetowe zadania publiczne przewidziane do realizacji w 2019 r.

3.    Forma i tryb konsultacji

Konsultacje odbędą się w formach:
1)    konsultacji pisemnych poprzez wysłanie projektu programu do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy wraz z określeniem terminu
oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu;
2)    konsultacji poprzez zamieszczenie projektu programu na stronie internetowej gminy www.stryszow.pl z określeniem terminu oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu.
3)    zgłaszania ustnych uwag, wniosków do przedstawionego projektu programu
w terminie określonym na konsultacje społeczne.
Tryb konsultacji obejmuje udostępnienie organizacjom tekstu projektu rocznego programu w formie papierowej i w wersji elektronicznej oraz stworzenie możliwości zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do programu w określonym terminie.
Uwagi, wnioski, propozycje zmian do rocznego programu współpracy mogą być zgłaszane w terminie od 22 października 2018 r. do 5 listopada 2018 r. w następujący sposób:
?    za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: Urząd Gminy Stryszów 34-146 Stryszów 149);
?    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
?    osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Stryszowie, pok. 2.

Wójt Gminy Stryszów
     (-) Jan Wacławski
Stryszów, 19.10.2018 r.

Załączniki:
Plik do pobrania - Projekt rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.