Konsultacje rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszówz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

WÓJT GMINY STRYSZÓW

z a p r a s z a

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

do konsultacji  rocznego  programu współpracySamorządu Gminy Stryszówz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

 

 1. Przedmiot konsultacji

 

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

 

 1. Termin i zakres konsultacji

 

Konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy odbędą się w terminie od 11 października 2017 r. do 25 października 2017 r.

Zakres konsultacji obejmuje zapisy rocznego programu współpracy w tym  szczególności priorytetowe zadania publiczne przewidziane do realizacji w 2018 r.

 

 1. Forma i tryb konsultacji

 

Konsultacje odbędą się w formach:

 • konsultacji pisemnych poprzez wysłanie projektu programu do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy wraz z określeniem terminu
  oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu;
 • konsultacji poprzez zamieszczenie projektu programu na stronie internetowej gminy stryszow.pl z określeniem terminu oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu.
 • zgłaszania ustnych uwag, wniosków do przedstawionego projektu programu
  w terminie określonym na konsultacje społeczne.

Tryb konsultacji obejmuje udostępnienie organizacjom tekstu projektu rocznego programu w formie papierowej i w wersji elektronicznej oraz stworzenie możliwości zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do programu w określonym terminie.

Uwagi, wnioski, propozycje zmian do rocznego programu współpracy mogą być zgłaszane w terminie od 11 października 2017 r. do 25 października 2017 r. w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: Urząd Gminy Stryszów 34-146 Stryszów 149);
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Stryszowie, pok. 2.

Wójt Gminy Stryszów

      Jan Wacławski

Stryszów, 10.10.2017 r.

 

Załączniki:

Plik do pobrania - Projekt rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.