KONSULTACJE SPOŁECZNE Projektu Uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Stryszów

Na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) Wójt Gminy Stryszów informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu  Rewitalizacji w Gminie Stryszów. - LINK BIP