KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

projektu  rocznego  programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na 2017 r.

 

 

WÓJT GMINY STRYSZÓW

z a p r a s z a

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

do konsultacji  rocznego  programu współpracy

Samorządu Gminy Stryszów

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na 2017 r.

 

 1. Przedmiot konsultacji

 

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

 

 1. Termin i zakres konsultacji

 

Konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy odbędą się w terminie
od 27 września do 12 października 2016 r.

Zakres konsultacji obejmuje zapisy rocznego programu współpracy w tym  szczególności priorytetowe zadania publiczne przewidziane do realizacji w 2017 r.

 

 1. Forma i tryb konsultacji

 

Konsultacje odbędą się w formach:

 • konsultacji pisemnych poprzez wysłanie projektu programu do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy wraz z określeniem terminu
  oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu;
 • konsultacji poprzez zamieszczenie projektu programu na stronie internetowej gminy stryszow.pl z określeniem terminu oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu.
 • zgłaszania ustnych uwag, wniosków do przedstawionego projektu programu
  w terminie określonym na konsultacje społeczne.

Tryb konsultacji obejmuje udostępnienie organizacjom tekstu projektu rocznego programu w formie papierowej i w wersji elektronicznej oraz stworzenie możliwości zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do programu w określonym terminie.

Uwagi, wnioski, propozycje zmian do rocznego programu współpracy mogą być zgłaszane w terminie od 27 września do 12 października 2016 r. w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: Urząd Gminy Stryszów 34-146 Stryszów 149);
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Stryszowie, pok. 2.

 

 

Załączniki:

 

Plik do pobrania - Projekt rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.