KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. - 03.10.2014r.

    WÓJT GMINY STRYSZÓW    
z a p r a s z a
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do konsultacji  rocznego  programu współpracy
Samorządu Gminy Stryszów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.


1.    Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

2.    Termin i zakres konsultacji
Konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy odbędą się w terminie od 3 października do 20 października 2014 r. Zakres konsultacji obejmuje zapisy rocznego programu współpracy w tym  szczególności priorytetowe zadania publiczne przewidziane do realizacji w 2015 r.

3.    Forma i tryb konsultacji

Konsultacje odbędą się w dwóch formach:
1)    konsultacje pisemne poprzez wysłanie projektu programu do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy wraz z określeniem terminu oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu;
2)    konsultacje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy www.stryszow.pl.
Tryb konsultacji obejmuje udostępnienie organizacjom tekstu projektu rocznego programu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej oraz stworzenie możliwości zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do programu w określonym terminie.
Uwagi, wnioski, propozycje zmian do rocznego programu współpracy mogą być zgłaszane w terminie od 3 października do 20 października 2014 r. w następujący sposób:

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: Urząd Gminy Stryszów 34-146 Stryszów 149);
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Stryszowie, pok. 2.Załączniki:

Plik do pobrania - Projekt rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. - pobierz